Kedvezményezett: Halmaj Község Önkormányzata

Projekt címe: Körzeti Fogászati Rendelő fejlesztése Halmaj községben

Támogatás összege: 36 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019.03.31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00027

Projekt bemutatása

Halmaj lakosságszámából eredően az egészségügyi alapellátási feladatok körébe tartozó fogászati feladat-ellátási kötelezettségének kell eleget tennie, hiszen fogorvosi körzetként is működik. Halmaj Község Önkormányzatának térségében a fogászati alapellátási feladatok színteréül szolgáló fogorvosi rendelő infrastrukturális állapota – épület, gép-eszköz– és működtetése kedvezőtlen képet mutat, korszerűtlen épületben, kevésbé korszerű eszközökkel, történik a betegellátás. Az épület üzemeltetése a jelenlegi állapotában gazdaságtalan, mert nem felel meg a hatályos hőtechnikai, energetikai előírásoknak és a fűtése is gazdaságtalan a hőszigetelés hiánya miatt. A jelenleg rendelkezésünkre álló fogászati kezelő egység régi, elavult, az autokláv hiányzik. Halmaj Község Önkormányzata saját költségvetéséből csak csekély mértékben tud támogatást nyújtani a helyi fogászati fejlesztésekhez, a község térségi szerepéből adódóan azonban szükségszerű megoldást találni a lakosság fogászati ellátásának fejlesztéséhez.

Olyan modern, jól felszerelt, mai kornak megfelelő rendelőre van szükség, ahol a betegek az anyagi körülményeiket is figyelembe véve, vehetik igénybe a fogászati alapellátás szolgáltatásait. A meglévő épület átalakításával és bővítésével kerül kialakításra az új fogászati rendelő. Az épülethez új járda, parkoló és bevezető út is kialakításra kerül, a gazdaságos üzemeltetésről a telepítésre kerülő napelemek gondoskodnak. A projekt keretén belül kettő darab nagyobb értékű orvosi eszköz (1db Elszívómotor a kezelőegységhez, 1 db Autokláv), valamint a prevenció segítése érdekében televízió és DVD, illetve egy fogápolási modell, demonstrációs eszköz kerül beszerzésre a minőségi egészségügyi szolgáltatás lehetőségének megteremtése érdekében. A meglévő intézmény teljes körű akadálymentesítése is cél, így a projekt eredményeképpen biztosítva lesz a helyi lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgálatok családorvosi szerepének megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása a korszerű eszközök beszerzése és megfelelő színvonalú fogorvosi rendelő kialakítása révén

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.