1996-ban Gödöllőn került megrendezésre a magyar polgármesterek világtalálkozója, melyen jelen voltak a határon túli magyar anyanyelvű községek polgármesterei is. Halmaj első embere, Tóth József polgármester a rendezvényen olyan kollégájával szerette volna felvenni a kapcsolatot, aki határon túli, de ahhoz közeli, magyar többségű települést képvisel. A barátian hivatalos viszony a szlovákiai Nagyidával és az erdélyi Nyárádköszvényessel jött létre. A testvérközségi kapcsolat az előbbivel 1998-ban, az utóbbival egy évvel később, 1999-ben jött létre. Az azóta eltelt rövid idő ellenére egyre jelentősebb szerepet kapnak Halmaj életében a “testvérek” és viszont.

Nagyidaiak

Nagyida, Kiskinizs és Halmaj polgármesterei

Nyárádköszvényesiek

Szép és igazán kézzelfogható eredménye a kapcsolatnak a református templom előtt felállított díszes, faragott székelykapu, amely az erdélyiek segítségével valósult meg.

Évente legalább háromszor kulturális rendezvényeken (idősek napja, búcsú, évfordulók stb.) látják vendégül a testvérközségekből érkező vendégeket, akik időnként a halmajiakat várják maguk közé.

Bizonyára még ennél is nagyobb élményt jelent a gyerekeknek, hogy sikerült megszervezni és rendszeressé tenni a diákok nyári csereüdültetését a testvérközségek között. Alkalmanként egy 30-40 fős csoport utazik el a nevelőkkel együtt, míg máskor ugyanekkora csoportot látnak vendégül itthon.

Az önkormányzati, hivatali szinten kezdődött kapcsolat tehát rövid idő alatt egyházi, majd iskolaközi kapcsolattá vált, szép példáját adva az emberi összefogásnak.