1 262 hektár
alapterület

1 797
lakos

586
lakás

Infrastruktúra

Halmaj teljes körű infrastruktúrával rendelkezik:

  • Kiépített a vezetékes ivóvíz, szennyvíz- és gázhálózat.
  • A kommunális hulladékszállítás központosítottan megoldott.
  • A szelektív hulladékkezelés bevezetésre került.
  • A településen kiépített a kábel TV-és az IP telefonhálózat.

Gazdasági élet jellemzői

Halmaj fekvése, földrajzi adottságai a mezőgazdaságnak és az állattenyésztésnek kedvezett. Az itt élő családok számára megélhetést a helyi termelőszövetkezet biztosított, valamint a családi növény és állattenyésztés. A családok életmódját nagymértékben meghatározta Miskolc város vasúton történő könnyű megközelíthetősége. Szinte minden családból a férfiak, de nem ritkán a nők is ingáztak Miskolcra a nehézipari központba ahol vagy a Diósgyőri Gépgyárban, a Lenin Kohászati Művekben, a Borsodi Állami Épitőipari Vállalatnál, a Fonodában, valamint Felsőzsolcán a Házgyárban és nem ritkán a Borsodi bányatelepeken dolgoztak. A munkából hazatért emberek a saját háztáji gazdaságukban még további gazdálkodást folytattak, ezzel kiegészítve a gyári fizetést, jövedelmet. A gépgyártás, a kohászat, a bányászat leépülésével a munkavállalók többsége munkanélkülivé vált, mely jelentősen megváltoztatta a családok életét. A szakmával rendelkező volt munkások egy része gyorsan váltott és helyi saját vállalkozás indításával biztosította a család további megélhetését. Voltak akik a családi gazdaságukat fejlesztették tovább. A faluban a családok nagy része mai is aktív munkavállaló, vagy sikeres vállalkozás tagja, vagy vezetője. A helyi lakosság foglalkoztatásában jelentős szerepet tölt be a polgármesteri hivatal, az Önkormányzat intézményei és a helyi szolgáltatók. A munkanélküliek részére az Önkormányzat által pályázati úton elnyert beruházásokban való közhasznú munka lehetőség biztosít megélhetést. A helyben munkát nem találó fiatalok ma is szívesen ingáznak Miskolcra és a környező településekre /Szikszó, Encs városok/, a jobb jövedelmek érdekében.

A településen 100 %-ban kiépült infrastruktúrának, valamint a vállalkozások megélénkülésének köszönhetően a környező településekről, sőt a szomszédos városokból is vállalnak munkát falunkban.

Az Önkormányzat célkitűzése, hogy a helyi foglalkoztatási lehetőségeket a vállalkozások további bővülésével növeljük, ezáltal a település népességmegtartó erejét fokozzuk.

Befektetési lehetőségek

A 3.sz.fkl.út (gyorsforgalmi út) és a vasút között elhelyezkedő terület részen több, mint 6 ha nagyságú belterületbe csatolt közművesített ingatlan áll rendelkezésre, zöldmezős beruházás céljára