Kedvezményezett neve: HALMAJ, KISKINIZS KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Projekt címe:     Együtt, egymásért Halmajon és térségében

Szerződött támogatás összege: 24 997 441

A támogatás mértéke:  100%

A projekt tartalmának bemutatása:       

Jelen pályázat keretében a pályázó szervezet szervezésében az együttműködő intézmények pedagógusainak szakmai hozzájárulásával 5 általános iskolában (Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola, a kázsmárki Fogarasi János Általános Iskola, az aszalói Göőz József Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár, a Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a felsődobszai Bárczay Gábor Általános Iskola), valamint a Halmaji Kastély Óvodában tervezünk tanórán kívüli programokat megvalósítani. A projekt célja a szikszói kistérségbeli közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, az itt élő gyermek és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba.

Célunk a megvalósításban együttműködő intézmények által nyújtott nevelési tevékenység továbbfejlesztése, egy olyan, a formális oktatást támogató és kiegészítő plusz nevelés biztosítása, mely hozzájárul a gyerekek képességeinek kibontakoztatásához, kreativitásuk, önbizalmuk, problémamegoldó, konfliktuskezelő, önkifejező képességük javításához, hozzájárulva ezzel a meglévő szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok integrációjához.

Projekt kezdetének dátuma:      2018.03.01.

Projekt befejezésének dátuma: 2019.08.31.

Projekt azonosító száma:             EFOP-3.3.2-16-2016-00339