Kedvezményezett: Halmaj Község Önkormányzata
Projekt címe: Új bölcsőde létesítése Halmajon
Támogatás összege: 177,36 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2022.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00002

Projekt bemutatása
Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Halmajon jelenleg nem üzemel bölcsőde, mely problémát jelent azon szülők számára, akik számára ez az ellátás szükséges lenne. Halmaj Község lakossága a KSH 2018.-i adatbázisa alapján 1.817 fő. Ez a lakosságszám illetve a településünkön élők körében magas arányú nevelőszülői szerepvállalása indokolja az új bölcsőde alapítását. A hamarosan megkezdődő beruházás keretén belül a meglévő óvodánk szomszédságában azzal egy egységet képezve kívánjuk felépíteni a bölcsőde épületét, mert a településünkön nem áll rendelkezésre üresen álló, ezen funkció ellátására alkalmassá tehető épület. A projekt keretében új építés valósul meg, melyet kiegészít eszköz- ill informatikai eszközök beszerzése, külső tér (játszóterület) fejlesztés, parkoló létesítés, napelem telepítés, valamint megtörténik a teljes körű akadálymentesítés is. A pályázat keretén belül majd 230 négyzetméter alapterületű, egy csoportszobás 14 férőhelyes a mai elvárásoknak és előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő intézmény épülhet meg.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett további célként fogalmazhatjuk meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítését az életminőségük javítását, családbarát, munkába állását segítő környezet kialakítását is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.