Halmaj Község Önkormányzata 2024. évre is meghirdeti a „Bursa Hungarica” ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíjra azok a településen állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatos képzésben vesznek részt. 

Jelentkezhetnek még a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás,vagy felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett, hátrányos szociális helyzetű pályázók is, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos képzésben kívánnak részt venni. 

A részletes pályázati kiírás a www.emet.gov.hu” internetes oldalról letölthető vagy Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban – munkanapokon – átvehető. 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. november 3.