A projekt során olyan modern, jól felszerelt, mai kornak megfelelő rendelő kialakítása valósult meg, ahol a betegek az anyagi körülményeiket is figyelembe véve, vehetik igénybe a fogászati alapellátás szolgáltatásait. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 36 millió forint.

Halmaj lakosságszámából eredően az egészségügyi alapellátási feladatok körébe tartozó fogászati feladat-ellátási kötelezettségének kell eleget tennie, hiszen fogorvosi körzetként is működik. Halmaj Község Önkormányzatának térségében a fogászati alapellátási feladatok színteréül szolgáló fogorvosi rendelő infrastrukturális állapota – épület, gép-eszköz– és működtetése kedvezőtlen képet mutatott, korszerűtlen épületben, kevésbé korszerű eszközökkel, történt a betegellátás. Az épület üzemeltetése gazdaságtalan volt, nem felelt meg a hatályos hőtechnikai, energetikai előírásoknak. A rendelkezésükre álló fogászati kezelő egység régi, elavult volt, az autokláv is hiányzott. Halmaj Község Önkormányzata saját költségvetéséből csak csekély mértékben tudott támogatást nyújtani a helyi fogászati fejlesztésekhez, a község térségi szerepéből adódóan azonban szükségszerű volt megoldást találni a lakosság fogászati ellátásának fejlesztéséhez.

A már meglévő fogászati rendelő helyén olyan modern, jól felszerelt, mai kornak megfelelő rendelő kialakítása valósult meg, ahol a betegek az anyagi körülményeiket is figyelembe véve, vehetik igénybe a fogászati alapellátás szolgáltatásait. Az épülethez új járda, parkoló és bevezető út is kialakításra került, a gazdaságos üzemeltetésről az épületre telepített napelemek gondoskodnak. A projekt keretén belül nagyobb értékű orvosi eszközök (Kezelőegység és elszívómotor, Autokláv), valamint a prevenció segítése érdekében egy fogápolási modell, mint demonstrációs eszköz került beszerzésre a minőségi egészségügyi szolgáltatás lehetőségének megteremtése érdekében. A meglévő intézmény teljes körű akadálymentesítése is megvalósult, így a projekt eredményeképpen biztosítva lesz a helyi lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgálatok családorvosi szerepének megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása a korszerű eszközök beszerzése és megfelelő színvonalú fogorvosi rendelő kialakítása révén.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Halmaj Község Önkormányzata

Cím: 3842 Halmaj, Kossuth út 1.

Tel: 46/474-122