Halmaj Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

Pályázati azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00392

Korszerű informatikai rendszer Halmajon

Immár korszerű informatikai rendszer működik a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban
– tudtuk meg Tóth Józseftől, a település polgármesterétől, aki arról is beszélt, hogy Halmaj önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett központi ASP szak-, keret- és támogatórendszerhez, valamint az adattárhoz való csatlakozás és hozzáférés feltételeit teremtették meg.

Az elnyert 6 000 000 forint támogatásból hat új munkaállomás, multifunkcionális nyomtató és különböző informatikai eszközök, kiegészítők, illetve a szükséges szoftverek beszerzésére került sor.

A projekt keretében megvalósult az önkormányzati szakrendszerek migrációja adatmentésekkel, az egyéb konvertálási kötelezettséggel és adattisztítással – derült ki.

A szabályozási keretek összhangjának megteremtése érdekében új IT biztonsági és iratkezelési szabályzat készül el, amellyel a szabályszerű működtetés követelményei teljesülnek. Az új ASP rendszert használó munkatársak központi képzésen vettek részt, akik a teszteléssel és élesítéssel jó szinten biztosítják a folyamatos működtetést. A projekt az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alap támogatásával valósult meg.