A rendkívül szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárási viszonyok miatt május 31-én a délutáni órákban időnként 100 km/h-t is meghaladó szélvihar vonult át a településen. Fák dőltek ki, kémények omlottak le, tetőszerkezetek rongálódtak meg, sőt még az Önkormányzati Hivatal kazánkéményén található gólyafészket is lesodorta a vihar, súlyos károkat okozva a kazánház tetőszerkezetében.

Ezt követően június 21-én délután 14.00 és 15.00 óra között emberemlékezet óta nem látott dió nagyságú jégeső sújtotta főként az észak-keleti településrészt. Ennek során a község lakóingatlanainak mintegy 30%-a, közel 150 épület tetőszerkezete sérült kisebb-nagyobb mértékben. Főként a palafedésű lakóházakban és néhány önkormányzati épületben keletkeztek károk, szerencsére lakhatatlanná nem váltak ingatlanok, kiköltöztetésre nem került sor.

Tóth József polgármester azonnal elrendelte a veszély helyzetet és intézkedett a károk ideiglenes félméréséről. A további károk, beázások megelőzése érdekében haladéktalanul elkezdődött az érintett lakóházak ideiglenes lefedése.

A károsodott ingatlantulajdonosok részére a katasztrófavédelmi és az önkormányzati raktári készletből, majd a folyamatosan beszerzett anyagmennyiségből összesen 34 tekercs fólia,    4030 fm lécanyag és 30 kg szög került átvételi elismervény ellenében kiosztásra, illetve kiszállításra. Ahol a kárt szenvedett épületek tulajdonosai családi vagy baráti összefogással megoldották az ideiglenes fedést, ott hamarabb elvégezték a védekezési munkát. Egyedülállók esetében az önkormányzat alkalmazottai működtek közre a fólia felhelyezésében és rögzítésében.

Komolyabb problémát okozott, hogy a településen sérült lakóházak közül közel 30 esetben nem rendelkeznek vagyonbiztosítással. Ezeknél is sor került a tetők ideiglenes lefedésére, azonban ezeknek az épületeknek a helyreállítása csak önerőből, vagy külső segítséggel oldható meg. A károsultak részére a polgármester tájékoztatót adott ki a teendőikről, illetve nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy egy havi 1500-1800.- Ft összegű terhet jelentő alapbiztosítást minden család kössön meg.

Elsőként a katolikus karitasz szolgálat kereste fel településünket és az önkormányzat által adott lista alapján a biztosítással nem rendelkező lakásokról előzetes felmérést végeztek a károkról és a helyreállításhoz szükséges anyagokról.

Időközben a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye és a Református Szeretetszolgálat is jelezte konkrét támogatási szándékát. Időközben 800 db síkpala anyagot is felajánlottak a javításra.

A helyreállítás hosszas folyamat lesz és a biztosítással nem rendelkező lakástulajdonosok elsősorban anyagköltség biztosítására számíthatnak.

A javítások, esetleges héjazatcserék során komoly problémát jelent elsősorban a veszélyes hulladéknak minősülő palatörmelék és egyéb építési, bontási anyagok elszállítása és elhelyezése. Annak érdekében, hogy ne szaporodjanak a már így is meglévő illegális hulladéklerakások, ezért konténerek biztosításával szervezetten kívánjuk megoldani az elszállítást.

A károsultak számára ezt a költséget a biztosító társaságok nem térítik meg, Önkormányzatunknak pedig erre nincs forrása, ugyanis a védekezési költségeknek is csak a     70 %-t téríti meg a Belügyminisztérium. Ezért ez ügyben is a Belügyminisztériumhoz fordul az Önkormányzat, hogy vis maior támogatásként biztosítsák ennek fedezetét.

A helyreállítások végrehajtásához köszönettel elfogadunk bármilyen természetbeni vagy anyagi támogatást az önkormányzat 54600126-10003365. számú költségvetési számlájára. Bármilyen információval készséggel állunk rendelkezésükre a 30/9358-204, 30/701-8345, 30/701-8346 mobiltelefonszámokon.

Bízom benne, hogy az érintett családok mielőbb rendezett lakhatási körülmények között élhetik tovább minden napi életüket katasztrófamentes jövőbeni időszakban.