bukk-tolgy-gyertyan-vegyes-meteres-tuzifa-szolnok-2

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk pályázatára, a Belügyminisztérium 285 m3 tűzifa beszerzésére nyújtott támogatást. Ebből a keretből támogatást igényelhetnek, a halmaji állandó lakóhellyel rendelkezők, abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelem, családosoknál 85.500.-Ft./fő, egyedül élő esetében 99.750.-Ft./fő összeghatárt nem haladja meg. A fűtési idényben egy igénylő, csak egy alkalommal részesülhet támogatásban. Ugyanazon ingatlanra, csak egy jogosultnak állapítható meg ilyen juttatás.

A kérelmet a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, legkésőbb 2016. december 5. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő, azon túl érkezett kérelmek elutasításra kerülnek!

Kérelem 2016                Rendelet