Ezúton értesítjük Önöket, hogy a szolgáltató minden településen évi egy alkalommal végez lomtalanítást, melyre ebben az évben már sor került.

Ezen túl Önkormányzatunk vállalja, hogy a lakosság által, az ingatlan elé kirakott faágakat, zöld növényi szárakat és faleveleket elszállítja és feldolgozza.

A szállítást 2016. november 16-án, (szerdán) reggel 07.00 órától végezzük folyamatosan csütörtökön délután 16.00 óráig.

Kérjük, hogy a fentiekben felsorolt, kizárólag növényi eredetű hulladékot időben szíveskedjen kihelyezni a tulajdonát képező lakóingatlan elé. Felhívjuk figyelmét, hogy semmiféle kommunális hulladék vagy építési törmelék elszállítását nem tudjuk vállalni!

Köszönöm az együttműködését, ezáltal a környezet-tudatosságra törekedve, újra tudjuk hasznosítani a hulladékokat.