bursa_logo

 Halmaj Község Önkormányzata 2017. évre is meghirdeti a „Bursa Hungarica” ösztöndíjpályázatot a főiskolai és egyetemi, valamint a leendő főiskolai vagy egyetemi hallgatók körében.

 

Az ösztöndíjra azok a településen állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatos képzésben vesznek részt.

 

Továbbá 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, hátrányos szociális helyzetű középiskolás, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok pályázhatnak, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben kívánnak részt venni.

 

A részletes pályázati kiírás a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban munkanapokon vehető át, vagy a www.emet.gov.hu internetes oldalról is letölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.