Szociális célú, természetbeni tűzifa Támogatás

bukk-tolgy-gyertyan-vegyes-meteres-tuzifa-szolnok-2

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk pályázatára, a Belügyminisztérium 285 m3 tűzifa beszerzésére nyújtott támogatást. Ebből a keretből támogatást igényelhetnek, a halmaji állandó lakóhellyel rendelkezők, abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelem, családosoknál 85.500.-Ft./fő, egyedül élő esetében 99.750.-Ft./fő összeghatárt nem haladja meg. A fűtési idényben egy igénylő, csak egy alkalommal részesülhet támogatásban. Ugyanazon ingatlanra, csak egy jogosultnak állapítható meg ilyen juttatás.

A kérelmet a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, legkésőbb 2016. december 5. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő, azon túl érkezett kérelmek elutasításra kerülnek!

Kérelem 2016                Rendelet

Közmeghallgatás

Halmaj Község Önkormányzata, november 17.-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyen kérdéseit felteheti, illetve  észrevételeit, közérdekű javaslatait elmondhatja.

Helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház (3842 Halmaj, Petőfi út 14.)

Lomtalanítás

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a szolgáltató minden településen évi egy alkalommal végez lomtalanítást, melyre ebben az évben már sor került.

Ezen túl Önkormányzatunk vállalja, hogy a lakosság által, az ingatlan elé kirakott faágakat, zöld növényi szárakat és faleveleket elszállítja és feldolgozza.

A szállítást 2016. november 16-án, (szerdán) reggel 07.00 órától végezzük folyamatosan csütörtökön délután 16.00 óráig.

Kérjük, hogy a fentiekben felsorolt, kizárólag növényi eredetű hulladékot időben szíveskedjen kihelyezni a tulajdonát képező lakóingatlan elé. Felhívjuk figyelmét, hogy semmiféle kommunális hulladék vagy építési törmelék elszállítását nem tudjuk vállalni!

Köszönöm az együttműködését, ezáltal a környezet-tudatosságra törekedve, újra tudjuk hasznosítani a hulladékokat.