Tájékoztató

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

Az űrlapokat elérheti a nyomtatvány nevére kattintva.

Közigazgatási perhez a K01 nyomtatványt szükséges letölteni.

Birtokvédelmi perhez a P26 nyomtatványt szükséges letölteni.

A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramot szükséges letöltenie, amit a NAV
oldalán ér el, valamint Ügyfélkapu regisztrációval is rendelkeznie kell!

JAVA telepítő innen tölthető le.

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy igazgatási szünet miatt,
2016. december 27-30. között

az ügyfélfogadás szünetel!

 Sürgős esetben hívható: 70/372-8327

Anyakönyvi ügyekben: 30/370-7047

Szociális célú, természetbeni tűzifa Támogatás

bukk-tolgy-gyertyan-vegyes-meteres-tuzifa-szolnok-2

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk pályázatára, a Belügyminisztérium 285 m3 tűzifa beszerzésére nyújtott támogatást. Ebből a keretből támogatást igényelhetnek, a halmaji állandó lakóhellyel rendelkezők, abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelem, családosoknál 85.500.-Ft./fő, egyedül élő esetében 99.750.-Ft./fő összeghatárt nem haladja meg. A fűtési idényben egy igénylő, csak egy alkalommal részesülhet támogatásban. Ugyanazon ingatlanra, csak egy jogosultnak állapítható meg ilyen juttatás.

A kérelmet a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, legkésőbb 2016. december 5. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő, azon túl érkezett kérelmek elutasításra kerülnek!

Kérelem 2016                Rendelet

Közmeghallgatás

Halmaj Község Önkormányzata, november 17.-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyen kérdéseit felteheti, illetve  észrevételeit, közérdekű javaslatait elmondhatja.

Helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház (3842 Halmaj, Petőfi út 14.)