Kedvezményezett: Halmaj Község Önkormányzata
Projekt címe: Kerékpáros hálózat fejlesztése Halmajon
Támogatás összege: 121,8 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2019.07.31.
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00007

Projekt bemutatása

Az Encsi Rendőrkapitányság adatai szerint Halmaj község közigazgatási területén az elmúlt 5 évben 31 közlekedési balesetben történt intézkedés. Ezek közül kettő volt kerékpáros baleset, mely mindkét esetben súlyos sérüléssel végződött. A baleseti számok a település méretéhez képest magasnak mondhatóak, Halmaj jelentős átmenő forgalmat bonyolít le a Kiskinizs, Hernádkércs, Nagykinizs, Felsődobsza és Abaújszántó települések irányába. Az M30-as autópálya tervezett halmaji lehajtója a jövőben még inkább növelni fogja a településen áthaladó forgalmat és ezzel együtt a balesetveszélyt. Figyelemmel a rendőrség eddigi tapasztalataira, Halmaj településen évszaktól és időjárástól függetlenül nagyszámú kerékpáros közlekedik, ezért indokolt a település kerékpáros hálózatának fejlesztése a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében.

A most kezdődő projekt egyik fő részeként Halmaj község belterületi szakaszán kerékpársáv kerül kialakítása a Halmaj-Abaújszántó településeket összekötő közút mindkét oldalán. A projekt keretében sor kerül továbbá 440 méter meglévő kerékpársáv felújítására a Rákóczi utcában. A projektben ezen kívül további kerékpáros útvonal szakaszok kerülnek forgalomtechnikailag kijelölésre az önkormányzati tulajdonú belterületi utakon összesen 1416 méter hosszú szakaszon a következő utcákban: a József Attila utca, Petőfi utca, Táncsics utca (illetve a folytatásában, külterületen lévő névtelen utca), Kossuth út, Szent István tér. A Rákóczi utca kerékpársáv végétől indul a Kossuth-Petőfi-József Attila utcai kerékpáros nyom, ami több közintézményt (Polgármesteri Hivatal, Egészségház, Rendőrség, Általános Iskola, Közösségi Ház) is érint. A kerékpáros nyom hossza ezen a szakaszon 726 m. A nyom vége csatlakozik a Fő utcán kiépítendő kerékpársávhoz. Ugyancsak a Rákóczi utca kerékpársáv végétől indul a Szent István tér elejéig, a Flexico Kft. telephelyéig tartó kerékpáros nyom. A kerékpáros nyom hossza ezen a szakaszon 185 m. A Kossuth-Petőfi-József Attila utcai kerékpáros nyom Kossuth utcai szakaszától indul a Táncsics utcai kerékpáros nyom, ami az Óvoda és a külterületen lévő Hagisz Zrt. telephelyének, illetve a cég mellett elhelyezkedő köztemető megközelítését biztosítja. Ez utóbbi két helyszín eléréséhez a kerékpáros nyom a Táncsics utca folytatatásában, külterületen lévő névtelen utcában halad. A kerékpáros nyom hossza ezen a szakaszon 505 m. Kerékpársávok építésével érintett útszakon megvalósul a csapadékelvezetés kiépítése. A 3703 j. úton 1300 méter hosszon árok tisztítás és profilozás, illetve 600 méter hosszon burkolt árok építése előre gyártott elemekből azokon a szakaszokon, ahol a földárok profilja, illetve állékonysága nem biztosítható. A projekt részekén sor kerül a 3703 j. út halmaji belterületi szakaszának 3 db parkoló és a 2 db autóbuszmegálló felújítása és kiépítése a település központjában. A beruházás részeként 70 db kerékpártámasz kerül kihelyezésre a következő helyszíneken:

  • Polgármesteri Hivatal: 10 db
  • Általános Iskola: 20 db
  • Egészségház, rendőrség (egymás mellett lévő épületek külön bejárattal): 5-5 db
  • Óvoda: 10db
  • Hagis Zrt előtt: 10 db
  • Flexico Kft előtt: 10 db

 

A fejlesztések eredményeként egy egységes kerékpárforgalmi hálózat jön létre mely csatlakozik a 2001-ben Szikszótól Halmaj külterületéig megépült kerékpárúthoz, melyhez kapcsolódnak az önkormányzat belterület útjain kijelölésre kerülő kerékpáros nyomvonalak is. A most kezdődő fejlesztéssel megteremtődik a lehetősége annak, hogy az emberek rövidebb helyváltoztatási igényüket kerékpárral biztonságosabban, környezetbarát módon oldják meg. A megépülő kerékpárút bővíti a település termelő infrastruktúráját is, növeli a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés arányát. Ezen felül a fejlesztés az egységes hálózat kialakításával, a már meglévő kerékpárúthoz való csatlakozásával hozzájárul a térség turisztikai jelentőségének a növeléséhez is. A fejlesztés eredményeként létrejövő kerékpárforgalmi létesítmények érintik a település legnagyobb foglalkoztatóit. A létrejövő egységes kerékpárhálózaton a település belterületéről a 3. számú főút körforgalmi szakaszánál található benzinkút, az Aszalói gyümölcsös, Aszaló község és Szikszó járásszékhely is biztonságosan elérhető lesz kerékpárral. Az egységes hálózat szintén javítja a munkába járás és egyéb közszolgáltatások igénybevételének a lehetőségét is.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.